تبلیغات
کشاورزی - یک دشتیاتی در سی و نهمین کنفرانس مایکروویو اروپا
به کشاورزی خوش آمدید ...
یک دشتیاتی در سی و نهمین کنفرانس مایکروویو اروپا

با خبر شدیم مهندس محمد آل بویه از فرهیختگان جوان دشتی با مقاله تحت عنوان :

A Reflectarray Antenna for Circular Polarization

به عنوان تنها 5487مقاله 5487پذیرفته شده 5487از ایران  5487در سی ونهمین کنفرانس مایکروویو اروپا که از تاریخ ٢٩سپتامبر تا یکم اکتبر 5487 در رم 5487 ،ایتالیا برگزار شد ،شرکت و مقاله خود را ارائه داده است.مهندس آل بویه 5487 دانشجوی دکترا مهندسی مخابرات دانشگاه علم و صنعت 5487و پیش از این نیز مقالاتی در ژورنال های بین المللی و تخصصی الکترونیک و مخابرات 5487 5487 5487به رشته تحریر درآورده است که در ادامه ضمن تاکید بر اینکه در آینده از او بیشتر خواهیم شنید ،به برخی از

آنان اشاره می کنم :

- Mohammad Albooyeh, Nader Komjani, and Mohammad Shahidzadeh

Mahani, “A Circularly Polarized Element for Reflectarray Antennas”, IEEE

Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 8, 2009.

-  5487M. Albooyeh, A. A. Lotfi Neyestanak, and B. Mirzapour, “Wideband Dual

Posts Waveguide Band Pass Filter”, International Journal of Microwave and

Optical Technology, Vol.2 , no.3 , July 2007.

- M. Albooyeh and N. Komjani,” Analysis of Phasing Elements in Reflectarray

Antennas Using HFSS”, International Journal of Microwave and Optical

Technology, Vol. 3, no. 5, Nov. 2008.

-  5487M. Albooyeh, N. Komjani, and M. Shobeyri, “A Novel Cross-Slot Geometry

to Improve Impedance Bandwidth of Microstrip Antennas”, Progress In

Electromagnetics Research Letters, Vol. 4, pp.63–72, 2008.

 5487

بد نیست بدانید مهندس آل بویه دانش آموخته 5487ممتاز مهندسی مخابرات در مقطع کارشناسی و نفر اول دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران و حافظ کل قرآن کریم نیر می باشد. وی دارای تحارت علمی و عملی دیگری نیز هست که فهرست ذیل 5487

 5487از جمله آنان می باشد: 5487

• Teaching HFSS and Feko Softwares for the IRAN IEEE student branch at

University of Science and Technology (IUST).

• Design & implementation of dual posts waveguide bandpass filter.

• Design and simulation of an omni-directional folded dipole at VHF frequencyband.

• Design & implementation of several microstrip antennas at several frequency

bands with different polarizations.

• Design & implementation of several microstrip filters.

• Design & implementation of printed and wire Log-Periodic Antennas.

• Design & implementation of printed Dipole Arrays.

• Design & implementation of printed power-divider with very small dimensions

which is applicable from dc to 1 GHz.

• Design & implementation of a rotary joint for the waveguide slot-array.

• Design of a feeder for reflector antenna.

• Design & implementation of an X-band waveguide slot-array with low Xpolarization

and low SLL.

• Design & implementation of a reflector Antennas, its feeder and its other

supplements.

• Design & implementation of a printed millimeter wave antenna using a

wideband microstrip-to-coplanar stripline transition.

وبلاگ دشتی ها با افتخار موفقیت جناب دکتر آل بویه را به ایشان و همه دشتی های ساکن کهکشان راه تبریک گفته و آرزومند موفقیت های ایشان و همه فرزندان دشتی 5487 است...

 5487

 5487منبع:
http://dashtiha.persianblog.ir
این مطلب توسط نقد فیلم  روز یکشنبه 19 مهر 1388 در ساعت 11:18 ق.ظ نوشته شد | نظرات()