تبلیغات
کشاورزی - آلودگی ژنی با برنج ترایخته ژنتیکی در دو واریته از برنج تجاری کشف شد
به کشاورزی خوش آمدید ...
آلودگی ژنی با برنج ترایخته ژنتیکی در دو واریته از برنج تجاری کشف شد
 5487در تحقیقی که توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا در بخش سرویس بازرسی سلامت گیاهان انجام گردید مشخص شد که در دو واریته از برنج تجاری ژنهای برنج تراریخته وارد گردیده است. این دو واریته شامل واریته چنیر و سی ال 131 است و هنوز مکانیسم دقیق چگونگی انتقال این ژنها مشخص نگردیده است.
وزارت کشاورزی آمریکا در تحقیقی که شامل 8500 نفر روز کاری و در 11 ایالت و کشور پورتو ریکو بوده است مشخص کرد که دو واریته از برنج به ژنهای برنج تراریخته آلوده شده اند.
شرکت زراعی بایر دو لاین از برنج تراریخته با نامهای ال ال ار ای سی ای 5487601 و ال ال ار ای سی ای 604 که به به علف کش مقاوم بودند را تولید کردند. بعد از کشت این نوع برنج وزارت کشاورز ی امریکا تحقیقات خود را شروع کرد و در نهایت دریافت که برنج واریته چینیر دانه بلند با برنج تراریخته آلوده شده است. 
دراین تحقیق از 369 نمونه از 57 واریته از برنجهای آمریکا را مورد آزمایش قرار دادند. محققان امیدوارند دریابند که چگونه این واریته های تجاری با واریته های تراریخته آلوده شده اند. نکته جالب انجاست که واریته های آزمایشی برنج تراریخته در زمانی غیر از زمان کشت واریته برنجهای تجاری و در مزارع جدا کشت شده اند و فرضیه گرده افشانی مستقیم در این مورد رد می شود.به دلیل نداشتن مدارک کافی فعلا وزارت کشاورزی امریکا نتوانسته است از شرکت بایر شکایت کند.

 5487منبع: http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071006082528.htm

 5487

 5487

 5487

 5487منبع:
http://organic-agriculture.persianblog.ir
این مطلب توسط نقد فیلم  روز شنبه 21 مهر 1386 در ساعت 07:17 ق.ظ نوشته شد | نظرات()