تبلیغات
کشاورزی - به مناسبت حرکت جهانی وبلاگها برای محیط زیست
به کشاورزی خوش آمدید ...
به مناسبت حرکت جهانی وبلاگها برای محیط زیست

من هم برای سهیم شدن در این حرکت ارزشمند سعی میکنم چند سطری درباره دیدگاه کشاورزی ارگانیک و مزایای آن برای محیط زیست بنویسم.


    
فواید کشاورزی ارگانیک برای محیط زیست 5487
     
خیلی از تغییرات در محیط زیست در درازمدت اتفاق می افتد. در کشاورزی ارگانیک چون به اکوسیستم احترام گذاشته می شود اثر مخربی برای محیط  زیست ندارد. در مورد خاک نیز در کشاورزی ارگانیک از کمترین شخم ، کودهای بیولوژیکی ، تناوب کشت مناسب، گیاهان پوششی و ... استفاده می شود.
    
همچنین با بهبود جانوران مفيد خاک و تخمیر مواد آلی ، بافت خاک بهبود يافته و  باروری خاک افزایش می یابد. و میزان مواد مغذی بیشتری به خاک داده می شود. به همین دلیل فرسایش خاک کم گردیده و تنوع زیستی خاک افزایش یافته.
    
در بسیاری  از مناطق کشاورزی، آب به دلیل مصرف بی رویه کود و سموم آلوده گردیده است و به دلیل اینکه در کشاورزی ارگانیک از این مواد کمتر استفاده می گردد به همین دلیل آب نیز آلوده نمی گردد.
    
برای باروری خاک در کشاورزی ارگانیک از کمپوست ، کودها ی حیوانی و کودهاي آلي نیز استفاده می گردد.
    
برای تولید کودهای شیمیایی باید از منابع تجدید نشدني مانند نفت استفاده کرد و چون در کشاورزی ارگانیک از این مواد استفاده نمی گردد پس آلودگی هوا نیز کمتر است.
    
همچنین کشاورزی ارگانیک از اثرات گلخانه ای می کاهد.  زیرا خیلی از فعالیتهای انجام شده در کشاورزی ارگانیک مانند حداقل شخم ، استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن ، باز گرداندن ضایعات کشاورزی به خاک ، استفاده از گیاهان پوششی باعث افزایش بازگشت کربن به خاک گشته و حفظ و ذخیره سازی کربن  را باعث می گردد.
    
کشاورزان ارگانیک هم نگهبان تنوع زیستی هستند و هم استفاده کننده از تنوع زیستی . مثلاً استفاده از بذور بومی که مقاومت بیشتری نسبت به بیماریها و شرایط بد محیطی دارند بسیار مرسوم است.
    
در سطوح اکوسیستم حفظ منابع طبیعی در اطراف کشاورزی ارگانیک و فقدان مواد شیمیایی باعث حفظ حیات و حش می گردد. همچنین آیش گذاری زمین باعث عدم فرسایش خاک در تنوع زیستی می گردد.
    
استفاده از فرآوده های اصلاح شده ژنتیکی(تراریخته) در کشاورزی ارگانیک جایز نیست . زیرا اثرات فرآورده های اصلاح شده ژنتیکی هنوز بخوبی شناخته نشده اند و گیاهان تراریخته ژنتیکی خطرات بسیاری را برای محیط زیست به همراه دارند .
    
هدف کشاورزی ارگانیک  تشویق و توسعه تنوع زیستی است و گواهی های تایید ارگانیک  بر این مساله نظارت دارند.
    
کشاورزی ارگانیک با اکولوژی هماهنگ  است و باعث تثبیت بافت خاک ، حفظ چرخه آب ، چرخه کربن ، چرخه مواد غذایی و آلودگی کمتر زمين است .

به نظر میرسد برای توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک و در کل تولید پایدار نیاز به فرهنگ سازی از جانب سازمانهای غیر دولتی و دولتها داریم. که متاسفانه در ایران سازمانهای غیر دولتی به دلیل دولتی بودن تمام امور نمیتوانند به درستی فعالیت کنند و دولت نیز آنقدر وسیع و ناکارآمد است که در اصل هیچ کاری انجام نمیدهند و تنها در حال توسعه ناپایدار تولیدات کشاورزی هستند و هر روزه شاهد مواردی جدید از فجایع زیست محیطی( شامل انقراض نسل گیاهان و حیوانات، فرسایش خاک، آلودگی آبها، آلودگی خاکها و افزایش بیماریها 5487و ناهنجاریهای ناشی از این آلودگی ها ) هستیم.منبع:
http://organic-agriculture.persianblog.ir
این مطلب توسط نقد فیلم  روز دوشنبه 23 مهر 1386 در ساعت 02:51 ق.ظ نوشته شد | نظرات()