تبلیغات
کشاورزی - اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب (Valerian officinalis)، بادرنجبویه و.....
به کشاورزی خوش آمدید ...
اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب (Valerian officinalis)، بادرنجبویه و.....
مجله علمی شیلات ایران (فارسی) 5487بهار 1387; 548717(1):91-98.
 5487
اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب (Valerian officinalis)، بادرنجبویه (Melissa officinalis)، خشخاش (Papaver samniferum) و شقایق (Papaver bracteatum) بر ماهی قرمز حوض (Carassius auratus)
 5487
صدیق اعتقاد سعید*,قوامی سیاوش,مرتضوی جاوید,میرزایی حمید
 5487
* 5487گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، انجمن علمی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 5487
 5487

با توجه به گستردگی کاربرد بیهوشی در ماهیان و مراکز تحقیقی و پرورشی آبزیان و مشکلات داروهای مصرفی متداول، نیاز به داروهای بیهوشی مناسب، قابل دسترس و ارزان، ضروری به نظر می رسد. از این رو با تکیه بر سابقه مصرف گیاهان دارویی و مزایای استفاده از این مواد این تحقیق انجام گرفت. در این بررسی بعد از مطالعات اولیه، چهار گیاه ذیل تهیه، فرآوری و عصاره گیری شدند و در غلظت های مختلف آماده گردیدند. غلظت های 2، 3 و 4 گرم در لیتر برای سنبل الطیب، 5، 10 و 15 گرم در لیتر برای بادرنجبویه، 0.85، 1.6 و 3.2 گرم در لیتر برای خشخاش و 0.3، 0.6 و 0.9 گرم در لیتر برای شقایق تهیه گردیدند. در مرحله بعد 60 عدد ماهی قرمز (Carassius auratus) در دامنه وزنی و طولی، 7.41
این مطلب توسط نقد فیلم  روز چهارشنبه 22 مهر 1388 در ساعت 08:07 ق.ظ نوشته شد | نظرات()